За включване в интерактивните предавания на Центъра за Медийни Комуникации и Технологии,

моля пишете на адрес o.marinov@tu-sofia.bg ,

най-късно до 24 часа от обявения начален час на мероприятията.